Biedrības mērķi:
1. Sabiedrības izglītošana un integrācija;
2. Bērnu, jauniešu un pieaugušo tematisku nometņu organizēšana un realizēšana;
3. Visu veidu kultūras un sporta pasākumu organizēšana un realizēšana;
4. Interešu izglītības, mūžizglītības un neformālās izglītības veicināšana, popularizēšana un realizēšana;
5. Izglītojošu pasākumu - lekciju, semināru, meistarklašu, u.c., organizēšana un realizēšana;
6. Izdevējdarbība un producēšana.

Biedrības ARIMONDI valde


Dita Danosa

Vispusīga un radoša personība. Horeogrāfe un režisore, projektu vadītāja, fotogrāfe un koučs. Izcila organizatore un lielisku ideju ģeneratore. Nometņu un dažādu meistarklašu vadītāja.

Radoša un daroša, ideju pilnu galvu un pāri plūstošu enerģiju.
Daudzu realizētu projektu autore.
Ja Jums pietrūkst ideju projekta realizācijai, aiciniet palīgā Ditu un jūs kopā to paveiksiet!


Ilze Dunce

Daudz realizēti projekti organizējot un vadot, ar vidi saistītus, izglītojošus pasākumus gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Pieredze projektu izstrādē un realizācijā gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
Radoša un aktīva, gatava iesaistīties jebkurā projekta realizācijas etapā gan ar idejām, gan praktiski.
Runā un raksta trijās valodās, tādēļ var palīdzēt izstrādāt un realizēt projektus ne tikai Latvijā, bet arī sadarbībā ar ārvalstu partneriem.

Biedrības ARIMONDI biedri


Ieva Rūtentāle

Radoša, pasauli izzinoša personība. Dzīves ceļu ceļotāja, kuru iedvesmo skaistu, garīgi vērtīgu un cilvēciski bagātinošu lietu un notikumu radīšana.
Mūziķe, mamma, projektu vadītāja, pedagoģe - flautiste un multiinstrumentāliste, starpmākslu/ starpnozaru projektu vadītāja un koncertu, dažādu pasākumu un festivālu organizētāja
Draugs un dzīves entuziasts ar bagātīgu un ļoti daudzveidīgu pieredzi:
Visvērtīgākā Ievas īpašība ir īstenums un patiesums attieksmē pret domām, vārdiem un darbiem, ko viņa velta apkārtējai pasaulei un līdzcilvēkiem.


Laura Grecka


Ar vārdiem pilnībā visu izteikt nevar, tādēļ kā savu galveno vadmotīvu dzīvē esmu izvēlējusies mūziku un mākslu - esmu operdziedātāja.
Ļoti būtiska man šķiet arī nemitīga personīgā pilnveidošanās, jo bez tās nav iedomājams radīšanas process.


RADOŠO BĒRNU NOMETŅU SUPERPEDAGOGU KOMANDA


         Inga Vectirāne

Gandrīz 10 strādāju par vizuālās mākslas skolotāju skolās. Vadu keramikas un stikla apstrādes pulciņu. Ārpus darba arī pati šo un to uztaisu no māla vai stikla.
Esmu strādājusi  BJC „Altona” brīvā laika pusaudžu klubā un vadījusi „Lego klubs” pulciņa nodarbības.
Ļoti patīk kopā ar bērniem atpūsties, izklaidēties un arī pastrādāt vasaras nometnēs.
Vairākus gadus izklaidēju, uzraudzīju un labi pavadīju laiku kopā ar  bērniem no visas Latvijas vasaras nometnēs “Senču mantojums”.
2 gadus kā radošo darbnīcu vadītāja, čakli darbojos Rīgas Skolēnu pils vokālās studijas “Odziņas” vasaras nometnēs.Intars Krepšs

Vairāk nekā desmit gadus strādā par majturības skolotāju.
Ilggadēja pieredze ar bērniem nometnē "Senču mantojums". Ar bērniem saprotas no pusvārda, ar kolēģiem – saskatoties. Apveltīts ar lielisku humora izjūtu. Saka un rāda, kā darbs dara darītāju!
Brīvā laikā makšķerē, makšķerē un makšķerē.
Linda Vicinska

Mana dzīve ir saistīta ar dziesmu, gan strādājot Rīgas skolēnu pilī kora studijā „Odziņas”, gan dziedot pašai un mācot dziedāt gan jauniešus gan pieaugušos. Vasarās jau vairāk kā 5 gadus darbojos bērnu nometnēs, ar prieku ne tikai dziedot, bet arī kopā ar bērniem atpūšoties un darbojoties dažādās radošajās darbnīcās.
Esmu bijusi mūzikas skolotāja 3 kristīgajās diennakts nometnēs, kurās dziesmas mācīju līdz 100 bērniem vienā nodarbībā, vecums - 7 līdz 15 gadi.
Četras diennakts nometnes ar mūzikas novirzienu "Dziedātprieks" (kora studijas "Odziņas" ietvaros), 7 - 9 dienu nometnes, bērnu vecums - 6 līdz 12 gadi.
Dienas nometne "Pilsēta no sētas durvīm" mūzikas nodarbības, bērnu vecums - 9 līdz 10 gadi.


Maija Ignatova

Ar nometnēm esmu saistīta jau daudz gadus. Vispirms pati kā bērns piedalījos nometnēs, vēlāk jau palīdzēju brīvprātīgi, bet gadiem ejot sāku organizēt un vadīt nometnes. Visvairāk man patīk kopā ar bērniem doties dabā, meklēt un atrast dažādas dabas veltes, kuras izmantot radošajās darbnīcās un ļauties fantāzijai. Nometnes uzskatu par vasaras labāko piedzīvojumu!


Baiba Ivulāne

Vairāk nekā 15 gadu pieredze latviešu gadskārtu svētku svinēšanā un izzināšanā, dziesmu, rotaļu, ēdienu gatavošanas tradīciju apgūšanā. Darbojusies "Dzīvesziņas skolas" vasaras nometnēs.
Mani aizrauj radoša darbošanās kopā ar bērniem, jo radot cilvēks ir viņš pats. Esmu apguvusi Montesori pedagoģiju, Mīlestības pedagoģiju;   patreiz apgūstu apzinātības pasniegšanu un izmantošanu mācību iestādē. Spēja saskatīt un stiprināt bērna iekšējo motivāciju, brīva radoša spēle un iespēja būt klusumā ir tas, kas mani šajās pieejās uzrunājis visvairāk un ko ar prieku dodu tālāk.

© 2018 - 2019 ARIMONDI, visas tiesības paturētas.


 .