Fotografēšana, video un animācijas filmu veidošana

Sākas uzņemšana divu līmeņu nodarbībās:

Pirmais līmenis - bez priekšzināšanām

Otrais līmenis - ar pamatzināšanām.

Grupas 13 - 15 g.v. un 16 - 18 g.v.

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, Vecrīgā.

Cena no Eur 9/st

Sīkāka informācija par nodarbībām sekos.

Pieteikties šeit.

Interešu izglītības pulciņi bērniem

Sākas uzņemšana interešu izglītības pulciņos pirmsskolas un sākumskolas vecumposma bērniem.

Teātris - kustība, skaņa un zīmējums

Nodarbības 1 - 2 x nedēļā, Vecrīgā.

Sevišķi ieteicamas pirmsskolas vecumposma bērniem, kuri neapmeklē PII. Nodarbībās bērni apgūs pozitīvo saskarsmē ar vienaudžiem, iepazīs sevi un citus gan kustoties, gan nekustoties, gan rādot un skatoties, gan zīmējot un vērojot. Bērni un vecāki uzzinās viens par otru daudz jauna un gūs pozitīvas emocijas esot kopā un darbojoties gan kopā, gan atsevišķi.

Cena no Eur 5 Eur/st

Sīkāka informācija par nodarbībām sekos.

Pieteikties šeit.

Deju un kustību nodarbības

Nodarbības 1 - 2 x nedēļā.

Ieteicamas sākumskolas - 1. klašu, un PII sagatavošanas grupu bērniem. Bērni kustēsies, dejos, paši veidos savas deju kompozīcijas, mācīsies sadzirdēt ritmu un izjust to dažādos veidos.

Cena no Eur 6/st

Sīkāka informācija par nodarbībām sekos.

Pieteikties šeit.

© 2018 - 2019 ARIMONDI, visas tiesības paturētas.


 .