Mēs esam, lai darītu!
  • - Lai dzirdētu, redzētu un atsauktos tad, kad tas kādam visvairāk ir nepieciešams.
  • - Lai palīdzētu integrēt un integrētos.
  • - Lai palīdzētu meklēt un kopā ar Jums atrastu.
  • - Lai palīdzētu noticēt un iedvesmotu.
  • - Lai būtu kopā ar Jums, atbalstītu un palīdzētu realizēt Jūsu idejas.

05.06.2018  biedrībai ARIMONDI piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss!

Mūs atbalsta: .